Zásady ochrany osobních údajů

Definice pojmů je stejná jako ve Všeobecných obchodních podmínkách. Zásady Ochrany osobních údajů představují nedílnou a závaznou součást Podmínek.

 1. Ochrana osobních údajů
  1. Poskytoval je správce osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
  2. Uživatel je starší 16 let. V případě, že není, musí být Registrace vykonána zákonným zástupcem.
  3. Poskytovatel zpracovává osobní údaje pro účely evidence účastníků v závodech aevidence výsledků závodů. Uživatel souhlasí s ukládáním vyplněných údajů v registračních formulářích na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, předáváním třetím osobám, tříděním a likvidací v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a to až po dobu 4 let.
  4. Uživatel souhlasí s tím, že údaje vyplněné v registračním fomuláři jako jméno, příjmení, rok narození, pohlaví, e-mail, telefonní číslo, tým neboměsto předá Poskytovatel Organizátorovi závodu. Uživatel bere na vědomí, že Organizátor závodu může moje data před dál, například společnosti měřící čas.
  5. Uživatel souhlasí s tím, že jeho jméno, příjmení, rok narození, pohlaví, tým nebo město, mé výsledky (jednotlivé naměřené časy) budezveřejněno na webu Služby. Uživatel bere na vědomí, že Organizátor může moje data zveřejnit dál např. na webu závodu, popřípadě na webu společnosti měřící čas, může být také v tištěné podobě zveřejněno v průběhu závodu apod.
  6. Uživatel souhlasí s tím, že mé některé další údaje (např. IP adresa) mohou být použity pro vývoj a opravu chyb Služby. Tyto údaje jsou automaticky mazány po 30 dnech.
  7. Poskytovatel měří anonymní údaje o návštěvnosti službou Google Analytics.
  8. Uživatel má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci. Využít musí kontaktů uvedených na stránce s kontakty.
 2. Obchodní sdělení a Reklama
  1. Pokud Uživatel vyjádřil při Registraci nebo jiné příležitosti souhlas se zasíláním obchodních sdělení, může Poskytovatel v souladu se zákonem o některých službách informační společnosti informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých službách, popř. o službách a produktech subjektů, které jsou s Poskytovatelem ve smluvním vztahu, a to s využitím jak jeho uživatelského účtu, tak e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí.
  2. Souhlas se zásíláním obchodních sdělení může Uživatel kdykoliv odvolat využitím kontaktů uvedených na stránce s kontakty.